Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6675,Informacja-nr-432016.html
17.06.2024, 18:35

Informacja nr 43/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 43/2016) w sprawie niepokojących praktyk rynkowych stosowanych przez jednego ze sprzedawców alternatywnych dotyczących wprowadzania w błąd odbiorców, którzy w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwa rolne oraz małych przedsiębiorców przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej

Data publikacji : 07.09.2016

Opcje strony