Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6921,Informacja-nr-102017.html
2020-07-12, 04:02

Informacja nr 10/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 10/2017) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.02.2017

Opcje strony