Nawigacja

Informacja nr 13/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 13/2017) w sprawie realizacji obowiązku zachowania minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja

Data publikacji : 13.03.2017
Data modyfikacji : 13.03.2017

Opcje strony

do góry