Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6941,Informacja-nr-142017.html
17.06.2024, 19:27

Informacja nr 14/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 14/2017) w sprawie realizacji obowiązków polegających na uzyskaniu i umorzeniu świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii lub uiszczenia opłaty zastępczej w świetle regulacji zawartych w art. 47 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 16.03.2017

Opcje strony