Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6946,Informacja-nr-152017.html
23.07.2024, 23:20

Informacja nr 15/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2017) przedstawiająca aktualny wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 20.03.2017

Opcje strony