Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7029,Informacja-nr-322017.html
2022-01-18, 02:25

Informacja nr 32/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 32/2017) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 15.05.2017

Opcje strony