Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7058,Informacja-nr-372017.html
2023-10-01, 10:33

Informacja nr 37/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 37/2017) dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, za 2016 rok

Data publikacji : 30.05.2017

Opcje strony