Nawigacja

Informacja nr 47/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 47/2017) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane

Data publikacji : 14.07.2017

Opcje strony

do góry