Nawigacja

Komunikat nr 48/2017

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 48/2017) w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52 i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru

Data publikacji : 21.07.2017

Opcje strony

do góry