Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7133,Komunikat-nr-502017.html
2023-12-02, 23:46

Komunikat nr 50/2017

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 50/2017) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1387)

Data publikacji : 21.07.2017
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony