Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7140,Informacja-nr-522017.html
2023-12-02, 22:09

Informacja nr 52/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 52/2017) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Data publikacji : 31.07.2017

Opcje strony