Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7162,Komunikat-nr-562017.html
18.04.2024, 15:09

Komunikat nr 56/2017

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 56/2017) w sprawie sposobu i terminu realizacji przez spółki prawa handlowego zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązku wystąpienia z wnioskiem o zmianę koncesji w przypadku zmiany nazwy, adresu, siedziby, numeru KRS, NIP lub VAT UE oraz realizacji obowiązków informacyjnych w przypadku zmiany danych wspólnika, akcjonariusza oraz osoby uprawnionej lub wchodzącej w skład organu uprawnionego do reprezentacji, a także obowiązków informacyjnych określonych w warunkach koncesyjnych

Data publikacji : 11.08.2017

Opcje strony