Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7223,Komunikat-nr-68-2017.html
2021-11-29, 12:57

Komunikat nr 68 /2017

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 68 /2017) w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego

Data publikacji: 02.10.2017

Opcje strony