Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7237,Informacja-nr-712017.html
2020-08-13, 07:52

Informacja nr 71/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 71/2017) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.10.2017

Opcje strony