Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7240,Komunikat-nr-722017.html
2021-07-23, 18:04

Komunikat nr 72/2017

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 72/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

Data publikacji: 19.10.2017

Opcje strony