Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7244,Informacja-nr-752017.html
2019-10-15, 11:24

Informacja nr 75/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 75/2017) w sprawie realizacji zakazu wykorzystywania drewna innego niż drewno energetyczne, o którym mowa w art. 2 pkt 7a ustawy o odnawialnych źródłach energii do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii wskazanych w ustawie

Data publikacji : 19.10.2017

Opcje strony