Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7270,Informacja-nr-792017.html
2022-01-24, 13:08

Informacja nr 79/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 79/2017) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.11.2017

Opcje strony