Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7309,Informacja-nr-852017.html
2020-07-05, 05:38

Informacja nr 85/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 85/2017) o osiągniętej oszczędności energii finalnej publikowana stosownie do treści art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Data publikacji : 27.12.2017

Opcje strony