Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7347,Informacja-nr-22018.html
2020-05-28, 18:33

Informacja nr 2/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 2/2018) w sprawie niektórych zasad prawidłowej realizacji obowiązku składania sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

Data publikacji : 09.01.2018

Opcje strony