Nawigacja

Komunikat nr 10/2018

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 10/2018) w sprawie obowiązku opracowania przez operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

Data publikacji : 30.01.2018

Opcje strony

do góry