Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7449,Komunikat-nr-202018.html
2020-09-28, 13:50

Komunikat nr 20/2018

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 20/2018) w sprawie obowiązku opracowania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji

Data publikacji : 09.03.2018

Opcje strony