Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7467,Informacja-nr-242018.html
2020-08-11, 09:34

Informacja nr 24/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 24/2018) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2017

Data publikacji : 29.03.2018

Opcje strony