Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7479,Informacja-nr-282018.html
17.06.2024, 22:54

Informacja nr 28/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 28/2018) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2017

Data publikacji : 30.03.2018

Opcje strony