Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7512,Informacja-nr-322018.html
2021-10-23, 20:14

Informacja nr 32/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 32/2018) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji: 12.04.2018

Opcje strony