Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7565,Informacja-nr-422018.html
15.07.2024, 04:25

Informacja nr 42/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 42/2018) dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, za 2017 rok.

Data publikacji : 01.06.2018

Opcje strony