Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7609,Komunikat-nr-51-2018.html
28.05.2024, 07:06

Komunikat nr 51/ 2018

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 51/ 2018) w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi spółce Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie

Data publikacji : 12.07.2018
Data modyfikacji : 12.07.2018

Opcje strony