Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7614,Informacja-nr-502018.html
2021-09-20, 07:23

Informacja nr 50/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 50/2018) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji: 12.07.2018
Data modyfikacji: 17.04.2019

Opcje strony