Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7614,Informacja-nr-502018.html
16.06.2024, 14:30

Informacja nr 50/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 50/2018) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 12.07.2018
Data modyfikacji : 17.04.2019

Opcje strony