Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7637,Informacja-nr-562018.html
2020-10-30, 02:23

Informacja nr 56/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 56/2018) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Data publikacji : 30.07.2018

Opcje strony