Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7666,Informacja-nr-652018.html
2021-09-26, 02:58

Informacja nr 65/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 65/2018) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji: 21.08.2018

Opcje strony