Nawigacja

Informacja nr 78/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 78/2018) w sprawie daty wygaśnięcia praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w aukcyjnym systemie wsparcia na skutek migracji do systemu FIT/FIP, wymogów dotyczących pełnomocnictwa oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 3 pkt 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji: 11.10.2018
Data modyfikacji: 12.10.2018

Opcje strony

do góry