Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7753,Informacja-nr-782018.html
2021-09-20, 06:45

Informacja nr 78/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 78/2018) w sprawie daty wygaśnięcia praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w aukcyjnym systemie wsparcia na skutek migracji do systemu FIT/FIP, wymogów dotyczących pełnomocnictwa oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 3 pkt 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji: 11.10.2018
Data modyfikacji: 12.10.2018

Opcje strony