Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7801,Informacja-nr-882018.html
17.06.2024, 20:59

Informacja nr 88/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 88/2018) w sprawie problemów odbiorców związanych z rozliczeniem po zaprzestaniu działalności przez Energetyczne Centrum S.A. w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego

Data publikacji : 08.11.2018

Opcje strony