Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7861,Informacja-nr-902018.html
29.05.2024, 00:52

Informacja nr 90/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 90/2018) w sprawie zmiany cen energii w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych z odbiorcami innymi niż gospodarstwa domowe

Data publikacji : 15.11.2018

Opcje strony