Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7959,Informacja-nr-1072018.html
2023-12-07, 03:33

Informacja nr 107/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 107/2018) o osiągniętej oszczędności energii finalnej publikowana stosownie do treści art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Data publikacji : 27.12.2018
Data modyfikacji : 31.12.2018

Opcje strony