Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7966,Informacja-nr-1092018.html
17.06.2024, 19:40

Informacja nr 109/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 109/2018) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 31.12.2018
Data modyfikacji : 31.12.2018

Opcje strony