Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7977,Komunikat-nr-32019.html
2023-02-08, 04:58

Komunikat nr 3/2019

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 3/2019) w sprawie obowiązku poddania się certyfikacji ogólnej przez właścicieli jednostek wytwórczych istniejących, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

Data publikacji : 02.01.2019
Data modyfikacji : 03.01.2019

Opcje strony