Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8025,Informacja-nr-82019.html
2020-05-28, 10:23

Informacja nr 8/2019

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 8/2019) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 11.01.2019
Data modyfikacji : 11.01.2019

Opcje strony