Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8072,Informacja-nr-112019.html
24.04.2024, 14:27

Informacja nr 11/2019

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 11/2019) w sprawie jednolitego tekstu wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 188 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 01.02.2019
Data modyfikacji : 04.02.2019

Opcje strony