Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8074,Informacja-nr-122019.html
2020-07-04, 04:20

Informacja nr 12/2019

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 12/2019) w sprawie sposobu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w roku 2019

Data publikacji : 04.02.2019
Data modyfikacji : 04.02.2019

Opcje strony