Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8093,Informacja-nr-142019.html
29.05.2024, 21:02

Informacja nr 14/2019

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 14/2019) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Data publikacji : 14.02.2019
Data modyfikacji : 19.02.2019

Opcje strony