Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8222,Informacja-nr-292019.html
2022-01-18, 01:58

Informacja nr 29/2019

Informacja Prezesa URE (nr 29/2019) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 30.04.2019
Data modyfikacji : 07.05.2019

Opcje strony