Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8234,Informacja-nr-342019.html
19.05.2024, 19:05

Informacja nr 34/2019

Informacja Prezesa URE (nr 34/2019) w sprawie przekazywania do Prezesa URE przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej informacji wynikających z art 49a ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 15.05.2019
Data modyfikacji : 15.05.2019

Opcje strony