Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8303,Informacja-nr-432019.html
29.05.2024, 01:23

Informacja nr 43/2019

Informacja Prezesa URE (nr 43/2019) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2019 roku

Data publikacji : 28.06.2019
Data modyfikacji : 01.07.2019

Opcje strony