Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8317,Informacja-nr-462019.html
2023-03-31, 02:32

Informacja nr 46/2019

Informacja Prezesa URE (nr 46/2019) dotycząca realizacji obowiązku o którym mowa w art. 43e ustawy Prawo energetyczne, przez podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują infrastrukturę paliw ciekłych.

Data publikacji : 04.07.2019
Data modyfikacji : 04.07.2019

Opcje strony