Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8320,Informacja-nr-472019.html
2020-09-28, 15:04

Informacja nr 47/2019

Informacja Prezesa URE (nr 47/2019) w sprawie stosowania przez przedsiębiorstwa energetyczne art. 9 ust. 6a ustawy o giełdach towarowych w świetle zakazów wynikających z rozporządzenia REMIT oraz obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej, o którym mowa w art. 49a ustawy – Prawo energetyczne

Data publikacji : 09.07.2019
Data modyfikacji : 10.07.2019

Opcje strony