Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8377,Informacja-nr-632019.html
2021-10-18, 13:38

Informacja nr 63/2019

Informacja Prezesa URE (nr 63/2019) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji: 30.08.2019
Data modyfikacji: 02.09.2019

Opcje strony