Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8444,Informacja-nr-742019.html
2022-09-29, 08:58

Informacja nr 74/2019

Informacja Prezesa URE nr (74/2019) w sprawie możliwości zmiany terminu sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia

Data publikacji : 14.10.2019
Data modyfikacji : 25.10.2019

Opcje strony