Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8517,Informacja-nr-812019.html
18.07.2024, 09:04

Informacja nr 81/2019

Informacja Prezesa URE (nr 81/2019) w sprawie średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym: Cśr_1 i Cśr_2 dla miesiąca października 2019 r.

Data publikacji : 08.11.2019
Data modyfikacji : 08.11.2019

Opcje strony