Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8576,Informacja-nr-902019.html
17.06.2024, 20:08

Informacja nr 90/2019

Informacja Prezesa URE (nr 90/2019) w sprawie średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym: Cśr_1 i Cśr_2 dla miesiąca listopada 2019 r.

Data publikacji : 10.12.2019
Data modyfikacji : 10.12.2019

Opcje strony