Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8589,Informacja-nr-912019.html
19.05.2024, 18:48

Informacja nr 91/2019

Informacja Prezesa URE (nr 91/2019) o osiągniętej oszczędności energii finalnej publikowana stosownie do treści art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Data publikacji : 16.12.2019
Data modyfikacji : 16.12.2019

Opcje strony